Vad innebär individuell mätning och debitering för boende i Borlänge

Diskuterar din förening en installation av ett nytt IMD system i Borlänge? Då vill du förmodligen lära dig mer om vad det innebär för dig som boende. Här går vi igenom allt du behöver veta om hur individuell mätning och debitering påverkar dig!

Vad är ett IMD system?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering. Ett sådant system mäter och debiterar förbrukningen av varmvatten, el och värme på lägenhetsnivå. I Sverige ingår vanligen värme och varmvatten i hyran, men allt fler fastighetsägare i Borlänge väljer att installera IMD system på grund av de många fördelarna det innebär för er som boende såväl som för fastighetsägaren och miljön.

Allt fler IMD system installeras i Borlänge – både i hyreshus och i BRF: er. Men vad innebär egentligen detta för dg som boende? På Kalema E-Mobility har vi specialistkunskap inom IMD system i Dalarna och har installerat många IMD system i allt från Borlänge till Falun. Här går vi igenom allt du som boende behöver veta!

Fördelar med IMD system för dig i Borlänge

  • Du kan följa din förbrukning

Ett IMD system gör att du har möjlighet att följa ditt hushålls förbrukning. Att bli medveten som sin egen förbrukning har enligt flera studier visat sig bidra till en minskad förbrukning, vilket i sin tur minskar dina kostnader. Statistiskt sett minskar förbrukningen med 25-35 % – både för hyresrätter och BRF: er.

  • En rättvis kostnadsfördelning

Med ett IMD system i Borlänge betalar du som boende enbart för din egen faktiska förbrukning i stället för husets genomsnittliga. Utan ett individuellt mätsystem betalar sparsamma boende indirekt för de högförbrukande hushållen då kostnaden för till exempel varmvatten annars avgörs av storleken på lägenheten.

  • Goda möjligheter att minska din miljöpåverkan

Då en installation sannolikt kommer att bidra till att du minskar din förbrukning gör du inte bara din plånbok en tjänst, utan även miljön. Då hela 40 % av världens energianvändning går åt till att värma och kyla fastigheter möjliggör detta en avsevärd minskad miljöpåverkan.

  • Lägre avgifter på lägenheterna

IMD medför många gånger lägre avgifter på lägenheterna, vilket med stor sannolikhet ökar lägenhetsvärdet i det långa loppet.

Aktuella regler om IMD system

Den 1 juli år 2021 trädde nya regler kring IMD i kraft. Det har bland annat beslutats om att IMD för tappvarmvatten krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller en väsentlig ändring av en befintlig installation. IMD för uppvärmning gäller nu flerbostadshus med låg energieffektivitet med fjärrvärme alternativt en central värmekälla.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om vad en installation innebär för dig som boende? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på Kalema E-mobility AB! Våra kunniga medarbetare besvarar mer än gärna dina frågor och funderingar samt berättar om våra tjänster!

Kontakta oss för allt som rör IMD system

Vill du ta hjälp av oss för att installera ett IMD system i Dalarna? Då är du varmt välkommen att fylla i formuläret så återkopplar vi med en offert inom kort!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.